spotkanie z panem posłem Henrykiem siedlaczkiem

       Dzień 15.102014 roku przebiegał w naszej szkole pod hasłem demokracji. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć posła V, VI i VII kadencji pana Henryka Siedlaczka. Spotkanie z panem posłem rozpoczęło się od krótkiego wstępu dotyczącego demokracji połączonego z prezentacją, przedstawionego przez uczniów naszej szkoły. Po tym wprowadzeniu pan poseł opowiedział nam o historii polskiej demokracji ( najważniejsze zdarzenia od okrągłego stołu), opowiedział o swojej pracy i funkcji jaką pełni w sejmie. Następnie rozpoczęła się debata, uczniowie zadawali wiele pytań głównie związanych z pracą pana posła ale i z jego życiem. Po krótkiej przerwie uczniowie obejrzeli dalszy ciąg prezentacji, z której dowiedzieli się jakie są rodzaje samorządów i na czym polega ich działalność. Szczegółowo został omówiony samorząd szkolny. Na zakończenie pan Siedlaczek pokazał nam film poświęcony strukturze sejmu i zasadach jego funkcjonowania. Spotkanie z panem posłem Henrykiem Siedlaczkiem pomogło naszym uczniom zrozumieć zasady demokracji i rolę zwykłych ludzi w jej realizowaniu. Wszyscy uczniowie naszej szkole otrzymali od gościa broszury "Demokracja to my", ołówki i zakładki do książek. Organizatorkami dnia demokracji były p.Agnieszka Marczykowska i p.Jadwiga Brachmańska-Patraszewska.

 

     

bezpieczna droga do szkoły

       Miesiąc wrzesień i października 2014r. był w marklowickim gimnazjum czasem na edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym okresie   odbył się konkurs sprawnościowy na rowerach oraz konkurs zaliczeń teoretycznych z przepisów ruchu drogowego i  wiedzy praktycznej z zakresu  udzielania pierwszej pomocy.  Na zakończenie akcji „Bezpiecznej drogi do szkoły”  9 października  2014 roku został  do gimnazjum zaproszony  funkcjonariusz wodzisławskiej drogówki.  Uczniowie mieli możliwość  usłyszenia od prelegenta wielu niezbędnych informacji  o przepisach ruchu drogowego i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Podczas spotkania omówiono również problemy dotyczące zastosowania prawa w stosunku do małoletnich za wykroczenia w ruchu drogowym. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że zaowocuje to większą świadomością uczniów i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do poruszania się po drogach publicznych. Młodzież i nauczyciele  z dużym zainteresowaniem słuchali  policjanta, który mówił o nowych zmianach w przepisach  ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania wszyscy  uczestnicy obejrzeli film i prezentację multimedialną.  Koordynatorami działania były: Bożena Szlufik i  Mirela Majtyka.

 

      

Galeria

dzień edukacji narodowej

       W dniu 14.10.2014 roku obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej z tej okazji Samorząd Szkolny przygotował krótką akademię dla wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie złożyli wszystkim życzenia, obdarowali kwiatkiem, przedstawili kabaret i wręczyli symboliczne gadżety wyróżnionym nauczycielom w różnych kategoriach.  Na koniec wszyscy mieli okazje obejrzeć prezentację na podsumowanie konkursu „Zgadnij kto to” (uczniowie na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli mieli odgadnąć kto na nich jest).

 

     

Galeria

tradycja a nowoczesność

       W dniach 3-4.10.2014 r. odbyła się 2-dniowa konferencja nauczycieli polsko-czeskich w Wiśle. Pierwszy dzień konferencji przebiegał pod hasłem nowoczesności, a temat przewodni brzmiał: „Najnowsze technologie ICT kluczem do rozwoju oświaty”. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami w zakresie e-learningu, wykorzystania TIK w procesie nauczania. Pojawiły się propozycje dotyczące stosowania platformy edukacyjnej , p. Agata Jachtoma zaprezentowała ciekawezasoby edukacyjnedostępne na bezpłatnych stronach internetowych. Nauczyciele strony polskiej: p. Renata Matsili i Mirela Majtyka zaprezentowały możliwości techniczne różnych programów, które uatrakcyjniają przebieg lekcji oraz przyciągają uwagę uczniów. Strona czeska skupiła się na prezentacji metod wykorzystania tablic interaktywnych w czasie zajęć. W drugim dniu spotkania dominowała tradycja, bo odbyła się wycieczka do Chlebowej Chaty w Brennej, gdzie Czesi poznali tradycję wypieku polskiego chleba, wyrobu masła i miodu. Byli oczarowani swojskimi klimatami i smakami. Działanie VI projektu „Europa-nasz dom” wspaniale zintegrowało grona pedagogiczne naszego gimnazjum i ZakladniSkoly w Stonavie.

 

         

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”

alarm przeciwpożarowy

       3 października naszą szkołę odwiedziła Gminna Straż Pożarna, która przeprowadziła próbny alarm przeciwpożarowy. W ciągu 1,5 minuty wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili budynek. Był to bardzo dobry wynik, który zadowolił strażaków. Zakończyli akcję słowami: „Wszyscy uratowani”.

stypendia

        Informuję, że na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. komisja stypendialna przyznała stypendia naukowe im. prof. M. Gruchmanowej następującym uczniom:
1) Agata Płaczek
2) Emilia Solik
3) Szymon Strong
Gratuluję uczniom i ich rodzicom, życzę dalszych osiągnięć i sukcesów naukowych.                                                                         Dyrektor szkoły

wybory do samorządu uczniowskiego

         W dniu 25.09.2014 roku w Gimnazjum w Marklowicach odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brało udział sześciu kandydatów (Julia Pietras, Aleksandra Fiuk, Bartłomiej Brzenczek, Karol Wasilewski, Paulina Prażanin, Jakub Celary), którzy przez tydzień prowadzili kampanię wyborczą. Wybory rozpoczęły się o godzinie 10.30 i trwały do godz. 12.20. Uczniowie wraz z nauczycielami schodzili do biblioteki szkolnej gdzie podpisywali listę obecności i otrzymywali kartę do głosowania,  na której mieli zaznaczyć swojego kandydata, następnie wrzucali kartę do urny. Nad prawidłowością głosowania czuwał opiekun samorządu Agnieszka Marczykowska i przewodniczący klas 2: Mokrosz Julia, Brzenczek Agnieszka, Dawid Woryna. Po wyborach komisja podliczyła wszystkie głosy i ogłosiła wyniki. Porządku przy urnie pilnowali: Paweł Hejczyk i Dawid Sosna.

Wyniki przedstawiały się następująco: głosowało 199 osób, głosów ważnych było 197(2 karty miały zaznaczone 2 nazwiska)

Przewodniczącym szkoły został  - Jakub Celary

Wiceprzewodnicząca szkoły - Aleksandra Fiuk            

Wiceprzewodniczący szkoły - Brzenczek Bartłomiej

Sekretarz -  Julia Pietras

 

   

Galeria

Program "Solidarna szkoła" i "Włącz się. Młodzi i media"

         W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Solidarna Szkoła” i „Włącz się. Młodzi i media” ogłoszonych przez Centrum Edukacji Europejskiej. W ramach tych programów odbyła się w auli szkoły krótka lekcja historii, na której uczniowie obejrzeli film „Polska droga do wolności”, a kandydaci w ramach kampanii wyborczej przedstawili krótkie filmiki o sobie. Uczniowie mieli okazję zadać osobiście pytania swoim kandydatom. W ramach „Solidarnej Szkoły” uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się na czym polega demokracja oraz zaangażować się  w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.  Program „Włącz się. Młodzi i media” umożliwi uczniom poznanie języków mediów nauczy ich krytycznego i świadomego odbioru treści. Uczestnicy będą tworzyć własne materiały teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych. Koordynatorkami programów są: Agnieszka Marczykowska, Jadwiga Brachmańska-Patraszewska i Agata Jachtoma.
 

  

Galeria

co chrupią dzieci ?

         Gimnazjum w Marklowicach w miesiącu wrześniu otrzymało 1,5 tony marchewki z Banku Żywności w Chorzowie. Zdrowym warzywem podzielili się z Publicznym Przedszkolem, SP-1 i SP-2 w Marklowicach oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Setki  marchewek chrupała codziennie gimnazjalna młodzież. Uczniowie na przerwach jedli marchewkowe sałatki i pili 100% soki. Nic z ogromnej dostawy marchewek  nie zmarnowało się.  Część warzyw została oczyszczona i zamrożona a  teraz służy do przygotowania szkolnych obiadów. Akcja marchewkowa witamina miała na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału warzyw w diecie codziennej. Podczas promocji zdrowej diety w szkole gimnazjaliści dowiedzieli się- jakie witaminy zawierają warzywa i owoce oraz co można z nich przygotować. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w akcji witaminy w szkole. Koordynatorem działań była Bożena Szlufik z Gimnazjum w Marklowicach. 

osobliwości fizyki

        9 września 93 uczniów naszej szkoły udało się do Katowic na „ Osobliwości świata fizyki”. Organizatorem wykładów połączonych  z pokazami był wydział dydaktyki fizyki na Uniwersytecie Śląskim. Tym razem uczniowie obserwowali doświadczenia dotyczące drgań , fal dźwiękowych, rezonansu mechanicznego oraz elektrostatyki. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i jeszcze długo komentowali najbardziej efektowne doświadczenia.

 

      

Galeria

zebrania z rodzicami

         Informuję, że zebranie z rodzicami odbędzie się 11.09 w auli gimnazjum o godz. 17.00. Program zebrania:
a) organizacja nowego roku szkolnego
b) ubezpieczenia uczniów
c) rekrutacja do projektu: Gimnazjalna Szkoła Aktywności
Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszam.

                                                                               Dyrektor szkoły

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

         1 września w auli odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Wójta Gminy Marklowice pana Tadeusza Chrószcza. Po uroczystym ślubowaniu do grona gimnazjalistów dołączyło 63 uczniów. Uczniowie klas I i II zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym; wystąpili wokaliści oraz tancerze rozpoczynający naukę w naszym gimnazjum. Wójt Gminy oraz pani dyrektor życzyli wszystkim uczniom oraz ich pedagogom wiele zapału do pracy i nauki, wytrwałości w podejmowanych wyzwaniach, aby wszyscy wspólnie mogli cieszyć się z osiąganych sukcesów.

     W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum będzie uczęszczało 210 uczniów podzielonych na 9 oddziałów klasowych. Rozpoczyna działalność klasa sportowa prowadząca kształcenie w dyscyplinie: piłka nożna, będą funkcjonować 3 klasy artystyczne, 3 klasy matematyczne, 1 językowa i 1 biologiczna.


   

Galeria

ogłoszenie !

         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się  1 września 
o godz. 9.00 w auli gimnazjum.  Obowiązuje strój galowy. 

                                                                                              Dyrektor szkoły

ogłoszenia dla uczniów

         Informuję, że spotkanie organizacyjne uczniów przyszłych klas pierwszych gimnazjum odbędzie się 26 sierpnia (wtorek) o godz. 10.00 w auli gimnazjum. Obecność uczniów obowiązkowa.

                                                                      Dyrektor szkoły

ogłoszenia dla pracowników szkoły

         Informuję, że w związku z organizacją roku szkolnego:

 

26.08 – egzaminy poprawkowe godz. 8.00,

26.08 - spotkanie wychowawców klas I z uczniami godz. 10.00

27.08 – obowiązkowe badania lekarskie nauczycieli od godz. 9.00

28.08 – konferencja organizacyjna RP o godz. 9.00

                                                                               Dyrektor szkoły

gimnazjalna szkoła aktywności

        

 

Gimnazjum w Marklowicach z dniem 1 sierpnia 2014 rozpoczęło realizację  projektu „Gimnazjalna Szkoła Aktywności”. Działania projektowe zakończą się 30 czerwca 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX POKL Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Koszt dofinansowania zaplanowanych działań wyniesie 172 200,60 zł.
Całkowita wartość projektu: 202 588,94 zł
W ramach projektu Szkoła będzie organizować doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów. Stworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery oraz szereg warsztatów zawodoznawczych,  szczególnie dla uczniów klas III. Rozpocznie działalność Gimnazjalne Centrum Aktywności, w ramach którego działać będzie koło filmowców i fotografików, koło dziennikarskie, koło miłośników rysunku, koło młodego odkrywcy i miłośników Pitagorasa. Dla uczniów uzdolnionych  w zakresie języka angielskiego zorganizowane zostaną konwersacje z native speakerem. Uczniowie pojadą do teatrów w Krakowie, Zabrzu i Rybniku, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Katowicach, odwiedzą  Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych będą brać udział w zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów. Nabór uczestników projektu rozpocznie się we wrześniu 2014 r.

Projekt „Gimnazjalna Szkoła Aktywności” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej                               Regulamin