ogłoszenia !

       Informuję, że 7 listopada 2014 r. (piątek) odbędzie się Święto Patrona szkoły połączone z ostatnim działaniem projektu "Europa - nasz dom". Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły na zbiórkę o godz. 9.15. Impreza kończy się ok. godz. 13.00. Klasy prezentują się podczas konkursu pieśni legionowej i za udział otrzymują słodki upominek. Obecność obowiązkowa.
                                                                                                            Dyrektor szkoły

                                                                                                   

      Informuję, że 10 listopada (poniedziałek) jest dniem dodatkowo wolnym. Uczniowie nie przychodzą do szkoły, nie odbywają się lekcje. Jednak szkoła jest czynna, odbywają się dyżury nauczycielskie w godz. 8.00-13.00. Jeżeli rodzic chce, aby szkoła w tym dniu zapewniła dziecku opiekę, proszę ten fakt zgłosić w świetlicy szkolnej lub w sekretariacie do 6.11. Pozwoli to lepiej zorganizować pracę nauczycieli.
                                                                                                           Dyrektor szkoły

 

       Informuję, że 11 listopada to dzień ustawowo wolny. Szkoła jest nieczynna.              

                                                                                                           Dyrektor szkoły

spotkanie z panem posłem Henrykiem siedlaczkiem

       Dzień 15.102014 roku przebiegał w naszej szkole pod hasłem demokracji. Z tej okazji mieliśmy zaszczyt gościć posła V, VI i VII kadencji pana Henryka Siedlaczka. Spotkanie z panem posłem rozpoczęło się od krótkiego wstępu dotyczącego demokracji połączonego z prezentacją, przedstawionego przez uczniów naszej szkoły. Po tym wprowadzeniu pan poseł opowiedział nam o historii polskiej demokracji ( najważniejsze zdarzenia od okrągłego stołu), opowiedział o swojej pracy i funkcji jaką pełni w sejmie. Następnie rozpoczęła się debata, uczniowie zadawali wiele pytań głównie związanych z pracą pana posła ale i z jego życiem. Po krótkiej przerwie uczniowie obejrzeli dalszy ciąg prezentacji, z której dowiedzieli się jakie są rodzaje samorządów i na czym polega ich działalność. Szczegółowo został omówiony samorząd szkolny. Na zakończenie pan Siedlaczek pokazał nam film poświęcony strukturze sejmu i zasadach jego funkcjonowania. Spotkanie z panem posłem Henrykiem Siedlaczkiem pomogło naszym uczniom zrozumieć zasady demokracji i rolę zwykłych ludzi w jej realizowaniu. Wszyscy uczniowie naszej szkole otrzymali od gościa broszury "Demokracja to my", ołówki i zakładki do książek. Organizatorkami dnia demokracji były p.Agnieszka Marczykowska i p.Jadwiga Brachmańska-Patraszewska.

 

     

bezpieczna droga do szkoły

       Miesiąc wrzesień i października 2014r. był w marklowickim gimnazjum czasem na edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W tym okresie   odbył się konkurs sprawnościowy na rowerach oraz konkurs zaliczeń teoretycznych z przepisów ruchu drogowego i  wiedzy praktycznej z zakresu  udzielania pierwszej pomocy.  Na zakończenie akcji „Bezpiecznej drogi do szkoły”  9 października  2014 roku został  do gimnazjum zaproszony  funkcjonariusz wodzisławskiej drogówki.  Uczniowie mieli możliwość  usłyszenia od prelegenta wielu niezbędnych informacji  o przepisach ruchu drogowego i konsekwencjach ich nieprzestrzegania. Podczas spotkania omówiono również problemy dotyczące zastosowania prawa w stosunku do małoletnich za wykroczenia w ruchu drogowym. Był czas na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję, że zaowocuje to większą świadomością uczniów i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do poruszania się po drogach publicznych. Młodzież i nauczyciele  z dużym zainteresowaniem słuchali  policjanta, który mówił o nowych zmianach w przepisach  ruchu drogowego. Na zakończenie spotkania wszyscy  uczestnicy obejrzeli film i prezentację multimedialną.  Koordynatorami działania były: Bożena Szlufik i  Mirela Majtyka.

 

      

Galeria

dzień edukacji narodowej

       W dniu 14.10.2014 roku obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej z tej okazji Samorząd Szkolny przygotował krótką akademię dla wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie złożyli wszystkim życzenia, obdarowali kwiatkiem, przedstawili kabaret i wręczyli symboliczne gadżety wyróżnionym nauczycielom w różnych kategoriach.  Na koniec wszyscy mieli okazje obejrzeć prezentację na podsumowanie konkursu „Zgadnij kto to” (uczniowie na podstawie zdjęć z dzieciństwa nauczycieli mieli odgadnąć kto na nich jest).

 

     

Galeria

tradycja a nowoczesność

       W dniach 3-4.10.2014 r. odbyła się 2-dniowa konferencja nauczycieli polsko-czeskich w Wiśle. Pierwszy dzień konferencji przebiegał pod hasłem nowoczesności, a temat przewodni brzmiał: „Najnowsze technologie ICT kluczem do rozwoju oświaty”. Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami w zakresie e-learningu, wykorzystania TIK w procesie nauczania. Pojawiły się propozycje dotyczące stosowania platformy edukacyjnej , p. Agata Jachtoma zaprezentowała ciekawezasoby edukacyjnedostępne na bezpłatnych stronach internetowych. Nauczyciele strony polskiej: p. Renata Matsili i Mirela Majtyka zaprezentowały możliwości techniczne różnych programów, które uatrakcyjniają przebieg lekcji oraz przyciągają uwagę uczniów. Strona czeska skupiła się na prezentacji metod wykorzystania tablic interaktywnych w czasie zajęć. W drugim dniu spotkania dominowała tradycja, bo odbyła się wycieczka do Chlebowej Chaty w Brennej, gdzie Czesi poznali tradycję wypieku polskiego chleba, wyrobu masła i miodu. Byli oczarowani swojskimi klimatami i smakami. Działanie VI projektu „Europa-nasz dom” wspaniale zintegrowało grona pedagogiczne naszego gimnazjum i ZakladniSkoly w Stonavie.

 

         

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”

alarm przeciwpożarowy

       3 października naszą szkołę odwiedziła Gminna Straż Pożarna, która przeprowadziła próbny alarm przeciwpożarowy. W ciągu 1,5 minuty wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili budynek. Był to bardzo dobry wynik, który zadowolił strażaków. Zakończyli akcję słowami: „Wszyscy uratowani”.

stypendia

        Informuję, że na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. komisja stypendialna przyznała stypendia naukowe im. prof. M. Gruchmanowej następującym uczniom:
1) Agata Płaczek
2) Emilia Solik
3) Szymon Strong
Gratuluję uczniom i ich rodzicom, życzę dalszych osiągnięć i sukcesów naukowych.                                                                         Dyrektor szkoły

wybory do samorządu uczniowskiego

         W dniu 25.09.2014 roku w Gimnazjum w Marklowicach odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach brało udział sześciu kandydatów (Julia Pietras, Aleksandra Fiuk, Bartłomiej Brzenczek, Karol Wasilewski, Paulina Prażanin, Jakub Celary), którzy przez tydzień prowadzili kampanię wyborczą. Wybory rozpoczęły się o godzinie 10.30 i trwały do godz. 12.20. Uczniowie wraz z nauczycielami schodzili do biblioteki szkolnej gdzie podpisywali listę obecności i otrzymywali kartę do głosowania,  na której mieli zaznaczyć swojego kandydata, następnie wrzucali kartę do urny. Nad prawidłowością głosowania czuwał opiekun samorządu Agnieszka Marczykowska i przewodniczący klas 2: Mokrosz Julia, Brzenczek Agnieszka, Dawid Woryna. Po wyborach komisja podliczyła wszystkie głosy i ogłosiła wyniki. Porządku przy urnie pilnowali: Paweł Hejczyk i Dawid Sosna.

Wyniki przedstawiały się następująco: głosowało 199 osób, głosów ważnych było 197(2 karty miały zaznaczone 2 nazwiska)

Przewodniczącym szkoły został  - Jakub Celary

Wiceprzewodnicząca szkoły - Aleksandra Fiuk            

Wiceprzewodniczący szkoły - Brzenczek Bartłomiej

Sekretarz -  Julia Pietras

 

   

Galeria

Program "Solidarna szkoła" i "Włącz się. Młodzi i media"

         W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji ogólnopolskiego programu „Solidarna Szkoła” i „Włącz się. Młodzi i media” ogłoszonych przez Centrum Edukacji Europejskiej. W ramach tych programów odbyła się w auli szkoły krótka lekcja historii, na której uczniowie obejrzeli film „Polska droga do wolności”, a kandydaci w ramach kampanii wyborczej przedstawili krótkie filmiki o sobie. Uczniowie mieli okazję zadać osobiście pytania swoim kandydatom. W ramach „Solidarnej Szkoły” uczniowie będą mieli okazję dowiedzieć się na czym polega demokracja oraz zaangażować się  w edukację solidarnościową oraz debatę na temat współodpowiedzialności za umacnianie demokracji.  Program „Włącz się. Młodzi i media” umożliwi uczniom poznanie języków mediów nauczy ich krytycznego i świadomego odbioru treści. Uczestnicy będą tworzyć własne materiały teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych. Koordynatorkami programów są: Agnieszka Marczykowska, Jadwiga Brachmańska-Patraszewska i Agata Jachtoma.
 

  

Galeria

co chrupią dzieci ?

         Gimnazjum w Marklowicach w miesiącu wrześniu otrzymało 1,5 tony marchewki z Banku Żywności w Chorzowie. Zdrowym warzywem podzielili się z Publicznym Przedszkolem, SP-1 i SP-2 w Marklowicach oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Setki  marchewek chrupała codziennie gimnazjalna młodzież. Uczniowie na przerwach jedli marchewkowe sałatki i pili 100% soki. Nic z ogromnej dostawy marchewek  nie zmarnowało się.  Część warzyw została oczyszczona i zamrożona a  teraz służy do przygotowania szkolnych obiadów. Akcja marchewkowa witamina miała na celu zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału warzyw w diecie codziennej. Podczas promocji zdrowej diety w szkole gimnazjaliści dowiedzieli się- jakie witaminy zawierają warzywa i owoce oraz co można z nich przygotować. Uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w akcji witaminy w szkole. Koordynatorem działań była Bożena Szlufik z Gimnazjum w Marklowicach. 

osobliwości fizyki

        9 września 93 uczniów naszej szkoły udało się do Katowic na „ Osobliwości świata fizyki”. Organizatorem wykładów połączonych  z pokazami był wydział dydaktyki fizyki na Uniwersytecie Śląskim. Tym razem uczniowie obserwowali doświadczenia dotyczące drgań , fal dźwiękowych, rezonansu mechanicznego oraz elektrostatyki. Uczniowie wrócili bardzo zadowoleni i jeszcze długo komentowali najbardziej efektowne doświadczenia.

 

      

Galeria

zebrania z rodzicami

         Informuję, że zebranie z rodzicami odbędzie się 11.09 w auli gimnazjum o godz. 17.00. Program zebrania:
a) organizacja nowego roku szkolnego
b) ubezpieczenia uczniów
c) rekrutacja do projektu: Gimnazjalna Szkoła Aktywności
Po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszam.

                                                                               Dyrektor szkoły

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

         1 września w auli odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem Wójta Gminy Marklowice pana Tadeusza Chrószcza. Po uroczystym ślubowaniu do grona gimnazjalistów dołączyło 63 uczniów. Uczniowie klas I i II zaprezentowali się w krótkim programie artystycznym; wystąpili wokaliści oraz tancerze rozpoczynający naukę w naszym gimnazjum. Wójt Gminy oraz pani dyrektor życzyli wszystkim uczniom oraz ich pedagogom wiele zapału do pracy i nauki, wytrwałości w podejmowanych wyzwaniach, aby wszyscy wspólnie mogli cieszyć się z osiąganych sukcesów.

     W roku szkolnym 2014/2015 do Gimnazjum będzie uczęszczało 210 uczniów podzielonych na 9 oddziałów klasowych. Rozpoczyna działalność klasa sportowa prowadząca kształcenie w dyscyplinie: piłka nożna, będą funkcjonować 3 klasy artystyczne, 3 klasy matematyczne, 1 językowa i 1 biologiczna.


   

Galeria

ogłoszenie !

         Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się  1 września 
o godz. 9.00 w auli gimnazjum.  Obowiązuje strój galowy. 

                                                                                              Dyrektor szkoły

ogłoszenia dla uczniów

         Informuję, że spotkanie organizacyjne uczniów przyszłych klas pierwszych gimnazjum odbędzie się 26 sierpnia (wtorek) o godz. 10.00 w auli gimnazjum. Obecność uczniów obowiązkowa.

                                                                      Dyrektor szkoły

ogłoszenia dla pracowników szkoły

         Informuję, że w związku z organizacją roku szkolnego:

 

26.08 – egzaminy poprawkowe godz. 8.00,

26.08 - spotkanie wychowawców klas I z uczniami godz. 10.00

27.08 – obowiązkowe badania lekarskie nauczycieli od godz. 9.00

28.08 – konferencja organizacyjna RP o godz. 9.00

                                                                               Dyrektor szkoły

gimnazjalna szkoła aktywności

        

 

Gimnazjum w Marklowicach z dniem 1 sierpnia 2014 rozpoczęło realizację  projektu „Gimnazjalna Szkoła Aktywności”. Działania projektowe zakończą się 30 czerwca 2015 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX POKL Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Koszt dofinansowania zaplanowanych działań wyniesie 172 200,60 zł.
Całkowita wartość projektu: 202 588,94 zł
W ramach projektu Szkoła będzie organizować doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów. Stworzony zostanie Szkolny Ośrodek Kariery oraz szereg warsztatów zawodoznawczych,  szczególnie dla uczniów klas III. Rozpocznie działalność Gimnazjalne Centrum Aktywności, w ramach którego działać będzie koło filmowców i fotografików, koło dziennikarskie, koło miłośników rysunku, koło młodego odkrywcy i miłośników Pitagorasa. Dla uczniów uzdolnionych  w zakresie języka angielskiego zorganizowane zostaną konwersacje z native speakerem. Uczniowie pojadą do teatrów w Krakowie, Zabrzu i Rybniku, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Katowicach, odwiedzą  Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych będą brać udział w zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów. Nabór uczestników projektu rozpocznie się we wrześniu 2014 r.

Projekt „Gimnazjalna Szkoła Aktywności” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej                               Regulamin