droga bez powrotu

           7 października klasy II a i II c brały udział w warsztatach na temat uzależnień i dopalaczy. Spotkanie pt. „Substancje psychoaktywne. Droga bez powrotu” było prowadzone przez psychoterapeutę z  firmy Feniks. Uczniowie wiele dowiedzieli się na temat powstawania mechanizmu uzależnień oraz szkodliwości zakazanych substancji.

       

ogłoszenie - dni dodatkowo wolne

           Dyrektor Gimnazjum w Marklowicach na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski informuje o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych- w roku szkolnym 2015/2016 (bez konieczności odpracowania):
2.11.2015 r. (poniedziałek),
18-19-20.04.2016 r. (dla klas III egzamin gimnazjalny, dni wolne dla klas I i II)
,
2.05.2016 r. (poniedziałek)
27.05.2016 r. (piątek)

22 i 23.06.2016 r. (środa, czwartek)
W dni dodatkowo wolne szkoła jest czynna, będą organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w świetlicy szkolnej.
                                                                                           Dyrektor szkoły
 

stypendium naukowe im. prof. M. gruchmanowej

           Informuję, że na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. komisja stypendialna jednogłośnie przyznała stypendia naukowe im. prof. M. Gruchmanowej następującym uczniom:
1) Dawid Woryna
2) Anna Olszewska
3) Szymon Strong
Gratuluję uczniom i ich rodzicom, życzę dalszych osiągnięć i sukcesów naukowych.                                                                         Dyrektor szkoły

zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnejj

   W ramach zagranicznej mobilności nauczycieli w dniach 21-25.09.2015 r. grupa czterech nauczycieli z naszego gimnazjum wzięła udział w wyjeździe na Sycylię. Podczas pobytu w szkole włoskiej strona polska przeprowadziła kilka lekcji w ramach wymiany doświadczeń oraz rozwoju umiejętności ICT . Duże zainteresowanie wzbudziły lekcje pani J. Magnor na temat cukru i pani R. Matsili  na temat niedźwiedzia Wojtka walczącego z armią Andersa pod Monte Cassino. Włoski system kształcenia nieco różni się od polskiego systemu edukacji, jednak obie szkoły borykają się z bardzo podobnymi problemami na płaszczyźnie edukacyjno-wychowawczej.
    Wjazd odbywał się w ramach projektu „Dobrze poinformowani i obyci z nowoczesną technologią. Uczenie się poprzez wymianę doświadczeń i zderzenie różnych punktów widzenia” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

     

wybory

W dniu 18.09.2015 roku jak co roku odbyły się demokratyczne wybory do samorządu szkolnego. Wszyscy uczniowie w tym dniu oddali swój głos na jednego z 4 kandydatów. Łącznie głosowało 211 osób. Nad prawidłowością głosowania czuwała komisja składająca się z uczniów klas 3. Największą liczbę głosów uzyskał Jakub Celary zostając  tym samym przewodniczącym szkoły. Wiceprzewodniczacą – Magdalena Brzenczek, skarbnikiem – Damian Kominek.

   

Galeria

nagrody dla gimnazjum

          18 września 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia, która została zorganizowana z okazji zakończenia II etapu realizacji  projektów. Podczas Gali zostały wręczone wyróżnienia - „Silesianki” dla najlepszych beneficjentów. Gimnazjum w Marklowicach zajęło I miejsce w kategorii „Najlepiej rozliczający się mikrobeneficjent” oraz otrzymało wyróżnienie w kategorii „Najbogatsza dokumentacja potwierdzająca realizację każdego działania w ramach mikroprojektu”. Nagrodzony projekt pt. „Europa - nasz dom” realizowany był w roku 2014. Realizowane przez Gimnazjum w Marklowicach projekty zostały również opisane w wydanej publikacji pt. „Małe projekty duże efekty!”. Należy również dodać, że Gimnazjum w Marklowicach należy do najbardziej aktywnych i skutecznych placówek oświatowych  w regionie realizujących wspólne projekty w latach 2007 - 2015.

   

integracja na wesoło

          17 września wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w wyjściu integracyjnym do Studzienki. Przy pięknej, jeszcze wakacyjnej pogodzie całe gimnazjum postanowiło lepiej się poznać i zintegrować. Przejście do Studzienki w Jankowicach odbywało się 5 szlakami wg map przygotowanych przez organizatorów. Tam na miejscu był czas na zabawę, poczęstunek, konkursy i  trochę historii. Młodzież świetnie prezentowała się w różnych konkurencjach, ale przede wszystkim przebywała na świeżym powietrzu i zażywała ruchu podczas ponad godzinnego marszu tam i z powrotem.

   

Galeria

zebranie z rodzicami

          Informuję, że zebrania z rodzicami odbędą się 10 września (czwartek) o godz. 17.00 w auli gimnazjum. Porządek zebrania:
a) plan pracy szkoły na rok 2015/2016 i oferta szkoły
b) ubezpieczenie uczniów
c) sprawy bieżące, ogłoszenia
Później spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych. Serdecznie zapraszam.                                                                                                      Dyrektor szkoły

ogłoszenie

      

   Rodzice  uczniów, którzy mają stwierdzoną alergię pokarmową/reakcje nietolerancji a korzystają z usług stołówki szkolnej proszeni są o zgłoszenie się w sekretariacie swojej szkoły i wypełnienie stosownego oświadczenia do dnia 30.09.2015r. 

                                                                                        Dyrektor szkoły

projekt  unijny

      

 
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

     informacja o projekcie unijnym

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

       1 września 2015 r. w auli gimnazjum odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Wójt Gminy pan Tadeusz Chrószcz oraz pani dyrektor Halina Winkler dokonali pasowania 87 uczniów, którzy rozpoczną naukę w 4 oddziałach klas pierwszych. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy artystycznej w pokazach tańca towarzyskiego i w występach wokalnych. Wszyscy gimnazjaliści usłyszeli życzenia wytrwałości w dążeniu do zaplanowanych celów oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów w nowym roku szkolnym.

    

Galeria

rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września o godz. 9.00 w auli gimnazjum. Obowiązuje strój galowy. Planowane zakończenie uroczystości o godz. 11.00.

                                                                                                             Dyrektor szkoły

dziennik elektorniczny

       Od 1 września 2015 r. za zgodą organu prowadzącego w szkole będzie obowiązywał tylko Dziennik elektroniczny. Poniżej znajduję się zarządzenie dyrektora w tej sprawie oraz Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w Gimnazjum w Marklowicach.

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

 

ogłoszenie

       Informuję, że spotkanie organizacyjne dla uczniów klas pierwszych gimnazjum odbędzie się 28.08.2015 (piątek) o godz. 10.00 w auli szkolnej (nauka hymnu, podręczniki, spotkanie z wychowawcami, próba przed pasowaniem). Obecność obowiązkowa.
                                                                                                          Dyrektor szkoły

informacje dla nauczycieli

Organizacja pracy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 przedstawia się następująco:

      21.08 (piątek) godz. 9.00-11.00 – szkolenie dla administratorów dziennika Librus

      26.08 (środa) godz. 8.30-12.00 – konferencja szkoleniowa „EWD dla gimnazjów”

      27.08 (czwartek) od 9.00 – badania lekarskie

      28.08 (piątek) godz. 10.45 – spotkanie wychowawców klas I z uczniami w auli

      31.08 (poniedziałek) godz. 9.00-11.00 konferencja organizacyjna
                                     od godz. 11.00 szkolenie BHP dla n-li
                                                                                                                             Dyrektor szkoły szkoły szkoły szkoły szkoły szkoły

   
2014 - 2015